Paskakaupan kyselyjuttu

Helou!

Me tehdään taustatutkimusta liittyen Paskakaupan kehitysprojektiin, jolla kasvatetaan asiakasymmärrystä. Tää tutkimus toimii semmosena apukätenä opinnäytetyössä.

Erityistä huomiota kiinnitämme Paskakaupan valikoiman vahvuuksiin ja heikkouksiin, sekä sen erottautumistekijöihin kilpailijoihin nähden. Me halutaan selvittää, missä asioissa tai millä keinoin Paskakauppa vois luontevammin erottautua muista ja vastata erilaisten asiakkaiden tarpeisiin ostoprosessin eri vaiheissa entistä paremmin.

Minkälaiset viestit, lähestymistavat tai sisällöt

vois tavoittaa sut paremmin?

Kysely alkaa tästä, se on ehkä tylsä tai tosi kiva, päätä sä.

  • Jos oot asioinu jommaskummassa tai molemmissa, niin...
Kori
There are no products in the cart!
Lempipaskat 0
Avaa lempipaskalista Jatka ostoksia